E-learning osiągnął niekwestionowaną przewagę jako główna forma szkoleń w firmach. Dane wskazują, że aż 79% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swoje inwestycje w kursy online

Inne
Materiał Partnera
E-learning osiągnął niekwestionowaną przewagę jako główna forma szkoleń w firmach. Dane wskazują, że aż 79% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swoje inwestycje w kursy online
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Press info

E-learning, w związku z masowym przechodzeniem na zdalny model pracy, odgrywa kluczową rolę w organizowaniu szkoleń. Jego zalety obejmują utrzymanie motywacji pracowników oraz wspieranie innowacyjności w miejscu pracy. Co więcej, duża elastyczność tej formy nauki pozwala na dopasowanie szkoleń do różnorodnych potrzeb, umożliwiając ich indywidualne lub grupowe prowadzenie, wykorzystując aplikacje lub elementy interaktywne.

Według Preply Business, platformy oferującej e-learningowe kursy językowe dla firm, szkolenia online są skutecznym sposobem na wypełnienie braków w umiejętnościach pracowników. W 2021 roku aż 73% specjalistów ds. nauki i rozwoju planowało zmniejszenie wydatków na szkolenia stacjonarne prowadzone przez instruktorów, podczas gdy 79% zamierzało zwiększyć inwestycje w e-learning dla firm.

Oto 8 głównych zalet e-learningu:

1. Elastyczność i dostępność

Dzięki elastyczności i dostępności, e-learning umożliwia pracownikom swobodne planowanie harmonogramów nauki. Niezależnie od poziomu wiedzy czy zajmowanego stanowiska, mają oni szansę uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu szkoleń zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami.

E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może to być trudne do osiągnięcia w grupie ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą na przykład spowolnić swoje tempo nauki lub zadawać pytania – dodaje.

Rezultaty mówią same za siebie. Firma Walmart z powodzeniem zastosowała mikrolearning na platformie cyfrowej do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki e-learningowi, dobrowolny udział pracowników w szkoleniach zwiększył się o 91%, a liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 54%.

2. Opłacalność szkoleń

E-learning zapewnia opłacalność szkoleń, umożliwiając dostępność kursów zarówno wewnątrz, jak i poza miejscem pracy, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów, na przykład przez redukcję wydatków na instruktorów i materiały szkoleniowe. Ta cecha sprawia, że e-learning korporacyjny efektywnie radzi sobie z jednym z głównych wyzwań tradycyjnych metod nauki: skalowalności.

Dodatkowo, e-learning umożliwia elastyczne dostosowywanie materiałów szkoleniowych do zmian w metodach i zasadach korporacyjnych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Firma Apple jest dobrym przykładem, gdzie corocznie szkolą swoich pracowników za pomocą indywidualnych kursów online, obejmujących zarówno istniejące, jak i zaktualizowane procedury biznesowe oraz wytyczne dotyczące zgodności. Systematyczne szkolenia utrzymują zaangażowanie zespołu Apple w przestrzeganiu wysokich standardów etycznych, aż 98% uczestników z powodzeniem ukończyło kursy, jednocześnie nie generując wysokich kosztów dla firmy.

Należy zaznaczyć, że w przypadku jednorazowych szkoleń, pracownicy mogą z czasem utracić opanowanie koncepcji i materiałów kursu, co może prowadzić do kosztownych błędów w dłuższej perspektywie. Z kolei e-learning, jako ciągłe i wspólne dla wszystkich pracowników środowisko nauki, skutecznie pomaga uniknąć takich sytuacji i zminimalizować straty finansowe.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning dla firm przyczynia się do zwiększenia spójności, zapewniając jednolite i wysokiej jakości kursy oraz materiały szkoleniowe dla wszystkich pracowników.

Ta forma nauki została celowo zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć standardowych szkoleń, jednocześnie wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe informacje zwrotne oraz monitorowanie postępów uczestników, co umożliwia osiągnięcie tego samego celu przez wszystkich.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Emerald Works, e-learning w miejscu pracy przyczynia się do wzrostu ogólnego poziomu zadowolenia pracowników o 24%.

Gdy pracownicy czują się doceniani, są bardziej wierni firmie, a ich wyższy poziom zaangażowania przekłada się na większą motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów i efektywnego działania. 

5. Efektywność czasu

E-learning przyczynia się również do zwiększenia efektywności czasowej. Po pierwsze, umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie nauki, gdyż wirtualne materiały edukacyjne można szybko wdrożyć. Po drugie, oszczędza czas pracowników i redukuje stres związany z koniecznością dojazdu do tradycyjnych centrów szkoleniowych poza siedzibą firmy.

Dzięki elastyczności e-learningu można również wybierać krótsze cykle szkoleń lub bardziej zwięzłe moduły szkoleniowe, co pozwala wykorzystać czas bardziej efektywnie.

6. Zwiększona wydajność

E-learning wyróżnia się tym, że dostosowuje materiały do konkretnych sytuacji organizacyjnych. Skupia się na dostarczeniu uczestnikom specjalistycznej wiedzy, zamiast ogólnych informacji.

Badania dowodzą, że organizacje, które aktywnie wykorzystują e-learning, doświadczają poprawy komunikacji i współpracy zespołowej na poziomie 55%. Skutkuje to redukcją konfliktów, błędów oraz osiągnięciem lepszych wyników.

7. Nowa jakość korporacyjnej kultury

Przejście na e-learning w firmie komunikuje pracownikom, że firma nie boi się eksplorować nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście sprzyja rozwijaniu kreatywności w miejscu pracy.

Starszym i bardziej doświadczonym pracownikom, którzy początkowo mogą odczuwać pominięcie w związku z przechodzeniem na e-learning, daje się okazję do integracji z młodszymi kolegami, którzy są bardziej zaawansowani technologicznie. Poprzez wspieranie nawiązywania takich kontaktów, firmy umożliwiają budowanie silniejszych więzi zawodowych zarówno w zespołach, jak i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, wyższej produktywności i zwiększonego morale w całej organizacji.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe

Poprzez wykorzystanie zasobów dostępnych dla globalnej publiczności, działy z różnych krajów mogą docenić różnorodne perspektywy i podejścia, szczególnie w modułach nauczania opartych na symulacjach. Dodatkowo, tworzenie grup dyskusyjnych, które łączą pracowników z różnych zespołów, może zwiększyć efektywność komunikacji wewnątrz firmy, a także z klientami.

Istnieje wiele badań potwierdzających, że kulturowa różnorodność w grupie uczestników szkoleń nie tylko rozwija kompetencje międzykulturowe, ale może także pozytywnie wpływać na kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz zdolność adaptacji.

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Zdjęcia: materiał prasowy

Artykuł powstał we współpracy z marką Preply.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Odżywki dla osób, które regularnie ćwiczą
/
Odżywki dla osób, które regularnie ćwiczą
Kiedy wdrożyć suplementy do diety sportowca? Sprawdź, czy ich potrzebujesz lub czy mogą pomóc Ci w realizacji treningowych celów!
Polecamy